Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Niek Mannes (voorzitter)

Anneke de Knegt (penningmeester)

Mary Huitema-Rep (secretaris)

Hans van Duyn (bestuurslid)

Evert Bakker (bestuurslid)