Verslag clubavond Videoclub Zaanstreek Noord van 30 januari 2018

 

De geplande clubavond over geluid ging niet door omdat Peter van der Horst, die de avond zou presenteren, met wintersport vakantie was. Dus werd het een geïmproviseerde avond.
De 17 aanwezigen werden welkom geheten door de voorzitter Niek Mannes. Deze raadde ons aan om nog een aantal weken te genieten van ons oude clubhuis omdat er inmiddels een nieuwe locatie is gevonden ter vervanging van ons vertrouwde clubhuis van De Ham. Op 13 maart gaan we naar het Marktplein in Wormerveer in wijkcentrum “De Lorzie” In verband met andere gebruikers van de ruimte starten we om 20.30 uur met de rondreisjury. (deze aanvullende info is na de clubavond door Mary aan ons toegezonden) De tijdens de clubavond besproken locaties hoef ik daarom niet meer te melden.
Niek vermelde het 1 minuut festival in Gouda op 21 April a.s. Mart Pot en Rob Zwart bespraken twee scenario's met resp. de werktitels Geldzorgen en Ademnood t.b.v. 9 shots producties. Er ontstonden levendige gesprekken en suggesties. Ademnood kende de subtitel “Boontje komt om zijn loontje” Niek stelde voor een alternatief te kiezen voor de dikke vrouw. Rob voelde veel voor geen dikke vrouw aan het eind maar meer een kettingreactie van gebeurtenissen.
Als laatste onderwerp voor de pauze kwam een 5 minutenfilm ter sprake door Rob Zwart. Het uitgangspunt was ,na de enorme producties van de voorgaande jaren, om niet langer dan 5 minuten
te monteren met één acteur en één locatie met de werktitel “Herinnering doet leven”. Na diverse op- en aanmerkingen begon de pauze.
Na de pauze werden een aantal films gedraaid, ter ondersteuning van de 1 minuut films, uit het Nova en Unica assortiment. De avond werd besloten met een mooie film over Jeruzalem.
De voorzitter wenste iedereen wel thuis.

PS Mary deed een beroep om de contributie te voldoen!

Dirk Visscher